miércoles, 27 de febrero de 2013

FEM MÚSICA A L’AUSIÀS MARCH - FLORA TERENSI

FEM MÚSICA A L’AUSIÀS MARCH
FLORA TERENSI


LINKS:  

REFLEXIÓ:

Per començar, ens agradaria parlar sobre les pedagogies emergents. Ens ha paregut un projecte molt interessant que vas més enllà d’aconseguir els coneixements acadèmics, ja que també els ofereix oportunitats per a canviar la seua manera d’aprende i adquirir habilitats, ja que en gran part està basat en el constructivisme i el conectivisme, molt lligats entre sí. Açò consisteix en construir un coneixement o habilitat sobre un altre, assentant bé les bases en cada pas que donen i on el paper de la mestra és el d’atorgar les ferramentes necessàries als seus alumnes, guiant-los en el seu recorregut i ajudant-los en els seus problemes individuals. A més, tot açò es veu afavorit per l’ús de les TIC, que potencien tots els aspectes positius d’aquest mètode.  A través d’aquestes poden informar-se i compartir informació en el demés dins i fora de l’àmbit acadèmic. És en aquest moment quan volem destacar l’ús del blog mitjançant el qual tant alumnes, pares  com altres professors poden consultar i seguir el que s’està fent a classe. D’aquesta manera s’aconsegueix la implicació de tota la comunitat en el procés d’ensenyança-aprenentatge.

Centrant-nos ara en la part de l'aprenentatge autèntic, podem dir que aquest projecte es dirigeix ​​a assolir certes competències que estan encaminades a formar persones amb iniciativa, creatives i capaços de treballar amb autonomia. Mitjançant una sèrie de situacions, es proporciona als nens eines perquè més endavant puguin utilitzar el coneixement per si sols. Ens sembla impressionant la tasca realitzada per aquesta professora perquè el seu objectiu no és únicament treballar l'assignatura de música, sinó que posa les bases del futur aprenentatge dels alumnes. En aquest projecte es treballen les TIC, els idiomes, la música ... i no només establint una relació professor-alumne, sinó que de manera conjunta, on la participació de la família compleix un paper molt important.

En definitiva, aquest projecte ens ha paregut una gran idea, un molt bon mètode d’ensenyança-aprenentatge diferent al convencional, el procés i resultats del qual, creiem que han sigut molt beneficiosos. A més, s’ha realitzat en un clima d’aprenentatge que motiva, afavorit pel tema, The Beatles, per l’actitud de la mestra, per  l’ús de les noves tecnologies i sobretot per la bona disposició dels alumnes. Resumint, creiem que activitats com aquesta mostren que la diversió no està renyida amb l’educació, i que la millor manera d’aprendre és experimentar per un mateix tot el procés.


MEMBRES DEL GRUP:

Estela Milian Ariño
María Pardo Navarro
Sara Portolés Porcar
Miriam Segarra Sánchez

MP1013


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario