miércoles, 27 de febrero de 2013

FEM MÚSICA A L'AUSIÀS MARCH - FLORA TERENSI


FEM  MÚSICA A L'AUSIÀS MARCH
FLORA TERENSILINKS:

REFLEXIÓ:

Després d’investigar sobre aquest projecte, ens em donat de que aquesta experiència permet als alumnes desenvolupar moltes competències bàsiques, a més de destreses socials, i treball amb les TIC. Els alumnes participen de manera activa en el projecte, i per tant, treballen la autonomia i iniciativa personal.

En la realització d’aquest treball ens ha paregut molt interesant fer partícips a diverses matèries en un únic projecte, no sols en una. El projecte s’ha treballat en l’àrea de música, d’anglès i s’han incorporat les TIC. A més, el projecte final s’ha penjat en internet, i ens pareix molt interesant, ja que el projecte no es queda en una pràctica més, sinó que altres professors, alumnes, escoles, etc., poden veure els projectes que es realitzen i poden agafar idees i donar les opinions constructives. Els alumnes també poden veure el projecte que han realitzat sempre que vulguin i el poden ensenyar als seus familiars, amics, etc., fet que dona validesa i importància al treball de l’alumnat.

Aquest projecte ha suposat un aprenentatge autèntic per als alumnes, ja que han desenvolupat diverses competències, han treballat en grup, han utilitzat les TIC, i han pogut construir poc a poc el seu propi aprenentatge. S’han utilitzat diverses eines informàtiques i el resultat del projecte ha sigut molt positiu.

Ens agradaria recalcar que aquest projecte ens ha paregut molt interessant, i pensem que la professora a fet una gran feina, ja que per a realitzar un projecte d’aquest tipus comporta treball i dedicació. Amb aquests projectes es crea una verdadera situació d’ensenyança-aprenentatge en els alumnes. Incorporar diverses matèries al projecte, treballar amb les noves tecnologies de les que disposem, donar participació als alumnes, fer partícips a les famílies, etc. creiem que es un gran compromís i requereix esforç per part de tots els agents que intervenen en el projecte. En canvi, pensem que amb aquest tipus de projectes el procés d’ensenyança-aprenentatge resulta molt positiu, els alumnes no aprenen sols continguts inconnexos i sense significat per a ells, sinó que treballen de manera activa en tot moment i són partícips del treball, així doncs, el resultat final pertany a cada agent que ha participat en el projecte y és fruit del treball i la dedicació.MEMBRES DEL GRUP:

Juan Carlos Bel Martínez
Àngels Moliner Martínez
Esther Saurina Polo
Noemí Segarra Pedro
Manu Sisternes Juan
MP1013-B

No hay comentarios:

Publicar un comentario